lang cz lang en

,,Pomáháme lidem odkrývat a rozvíjet jejich potenciál..."

Konflikty jsou všude kolem nás. V rodinách, v pracovních týmech, mezi různými odděleními ve firmě, mezi sousedy a nebo i mezi společnostmi. Nepřítomnost konfliktu není ukazatelem kvality vztahu, ale důležité je umět jej řešit. I v tom Vám můžeme být užiteční. Technikou mediace pomáháme sporným stranám dojít k vzájemně přijatelné dohodě, ať už jde o pracovní, rodinný, sousedský či jiný konflikt. Výhodou je, že průběh řešení a výsledek mají strany pod svým vlivem, mediátor za ně věci neřeší, není obhájcem ani soudcem. Spory tak lze řešit i bez dlouhých čekacích lhůt a zbytečných finančních nákladů. Máte zájem o přesnější informace? Kontaktujte nás!

Hledáte cesty jak prosadit změnu, jak se s ní vyrovnat a jak o ní přesvědčit ostatní? Inspirujte se v našem článku na HR news...

Partnerství v zájmu klienta - inspirativní zamyšlení nad více než 20-letými zkušenostmi ze spolupráce s nejrůznějšími klienty si můžete přečíst v našem článku na HR news ...

 

Aplikujete zásady efektivní práce s informacemi, řídíte svůj čas, používáte moderní ICT prostředky, a přesto máte pocit, že nejste tak efektivní, jak by odpovídalo Vašemu úsilí?

Právě teď je správná chvíle pro memory training. Podpoří Vaši schopnost zpracovávat a třídit informace. Zapamatujete a vybavíte si v pravý čas vše podstatné.

Paměťové techniky pomáhají nejen při učení a zapamatování nových věcí, ale především posilují výkonnost mozku a naši schopnost úspěšně řešit nové situace.

Zdá se Vám, že dosavadní benefity už nefungují a zaměstnanci je považují za samozřejmost?
Zkuste něco opravdu užitečného!

Agentura SPEKTRUM, partner programu Employee Assistance, představuje tento program:

Každý se někdy v životě setká s osobními problémy, které nedokáže snadno a rychle vyřešit sám. Nesnáze v osobním životě přitom negativně ovlivňují fungování člověka v práci: vedou k poklesu výkonnosti a motivace, bývají příčinou negativní atmosféry a konfliktů na pracovišti. Je prokázáno, že nespokojenost zaměstnanců v osobním životě významně ovlivňuje nejen jejich pracovní výkonnost, ale také množství absencí a celkovou míru fluktuace.

Program Employee Assistance (EAP) je osvědčeným nástrojem, který účinně pomáhá zaměstnancům překonat problémy v jejich osobním životě. EAP funguje na principu důvěrné konzultační služby, kterou zaměstnancům poskytují kvalifikovaní profesionálové.

Co vše Employee Assistance zahrnuje?

Agentura SPEKTRUM se stala držitelem akreditace MV ČR pro kurzy „Vedení lidí a komunikace v období změn" a „Řízení adaptačního procesu pro vedoucí úředníky". Tyto kurzy jsou určeny všem, kteří chtějí zvýšit manažerskou výkonnost – svoji, i svých týmů, bez ohledu na to, zda působí ve státní správě či komerční sféře.

Agentura SPEKTRUM se věnuje rozvoji lidských zdrojů, vzdělávání a HR poradenství od r. 1990.

Našimi hodnotami jsou kvalita, kreativita a klientský přístup. Rozvojové programy připravujeme klientům na míru a poskytujeme

jim kvalitní lektorské zázemí. Inspiraci čerpáme v jedinečnosti klienta a jeho aktuálních potřebách.